12. Decembra 2013.

MADI Tešanj

Danas je održano predavanje za radnike MADI Tešanj na temu ISO 9001:2008 u praksi. Firma MADI je u fazi pripreme za kontrolni audit ISO 9001:2008 te […]
11. Decembra 2013.

Ćosić promex Žabljak/Usora

Ovih dana smo počeli sa savjtovanjem u firmi Ćosić promex Žabljak/Usora, na redizajnu postojećeg sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i integrisanju ISO 14001:2004 i OHS&S 18001:2007 […]
10. Decembra 2013.

Livnica RS metali Virovitica

Dana 09.12.2013. u Livnici RS Metali Virovitica održan je predaudit za ISO 14001:2004 i OH&S 18001:2007. Period savjetovanja janaur – decembar 2013.godine. Certifikacijska kuća Bureau Veritas […]