zehrudin

 

Dr. sci. Zehrudin Osmanović, izvanredni profesor, rođen je 02.09.1966. godine u općini Lukavac, Bosna i Hercegovina. Po završetku srednje škole, upisuje se na Tehnološki fakultet u Banjoj Luci, odsjek Hemijsko-tehnološki. Nakon diplomiranja, zasniva radni odnos na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci u svojstvu asistenta-istraživača. Godine 1989. upisuje postdiplomski studij na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, odsjek Hemijsko inženjerstvo. Godine 1994. zasniva radni odnos na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, na katedri za Hemijsko inženjerstvo u svojstvu asistenta na predmetnima Termodinamika i Materijalno i energetsko bilansiranje procesa. Dana 24.12.1999. godine, javno brani magistarski rad pod naslovom "Modelirajući blok isparivača-kristalizatora za sintezu sistema koncentriranja elektrolitske lužine"a 26.08.2005. godine javno brani doktorski rad s naslovom «Razvoj matematskih modula procesnih jedinica i optimizacija tehnoloških parametara proizvodnje cementa» i stiče zvanje doktor tehničkih nauka iz područja kemijskoga inženjerstva. U cilju stručnih usavršavanja boravio je univerzitetima u Tarragoni, Gironi i Alikanteu ( Španija). Radove iz oblasti hemijskog inženjerstva objavljivao i prezentirao u časopisima i skupovima objavljenim i održanim u Tuzli, Zenici, Dubrovniku, Osijeku, Zenici, Zagrebu (Hrvatska), Florini (Grčka), Konstanca (Rumunija), Beijing, (China). Koautor je sveučilišnih udžbenika Proizvodnja portland-cementa i Čvrtoća i trajnost cementnih kompozita. Član je Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH i vanjski ekspert za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Crne Gore. Stalni je član Balkanske asocijacije za zaštitu okoline, B.EN.A. Trenutno je uposlen na Univerzitetu u Tuzli, Tehnološki fakultet.

Kontakt:

Zehrudin Osmanović

Adrese Kulina bana 6A/B 75300 Lukavac

GSM: 061:954-760

zehrudinosmanovic@gmail.com

 

 

Neformalna edukacija

 

06-20.05.2001.godine.Specijalizacija iz oblasti.Hemijsko inženjerstvo.Univerzitet Rovira i Virgili u Tarragoni, Španija.

13-14.10.2006. godine.Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 19011 Sistem upravljanja kvalitetom. IDEA-Co. Gračanica, Agencija za savjetovanje u oblasti sistema upravljanja kvalitetom.

22-23.11.2006. godine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.Curriculum Development and ECTS' WUS, Austrija.

26.01.2007. godine. Osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli. Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

10-15.12.2007. godine EU Experince in Universty Self-assement Austrijska razvojna kooperacija. Vlada Lihtenštajna. Univerzitet Girona. Španija.

23-25.05.2007.godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. The role of quality assurance in the Bologna process in BiH. WUS Austrija.

11-13.03. 2008. Godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Teaching staff and quality assurance proceses. WUS Austrija.

3-4.04.2008. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Quality Asuurance Systems at Universities in B&H. WUS Austrija

08-09.05.2008.godine, Neum, Bosna i Hercegovina. Management in internal quality assurance proceses. WUS Austrija.

28-29.05.2009.godine, Zenica, Bosna i Hercegovina. EU experiences in development of university strategies' WUS Austrija.

31.05-07.06.2009. godina Strateški strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u Bosansko-hercegovačkom visokom obrazovanju u 2008-2010. Austrijska razvojna kooperacija. Vlada Lihtenštajna. Univerzitet Alikante. Španija.

10.10.2011 do 14.10..2011. godine. Lead auditor sistema ISO 9001:2008 Upravljanje poslovnim sistemima. Adria Norma d.o.o ,Zagreb, Hrvatska

05.12.2011 do 09.12..2011. godine. Lead auditor sistema ISO 14001:2004 Upravljanje okolišnim sistemima. Adria Norma d.o.o. Zagreb, Hrvatska.

12.12.2011 do 16.12..2011. godine. Lead auditor sistema OHSAS 18001:2007 Zaštita i sigurnost na radu. Adria Norma d.o.o. Zagreb, Hrvatska.

20.06.2012 do 28.06.2012.godine. Međunarodni standardi i zakonska regulativa iz područja sigurnosti i zdravlja na radu, požarne sigurnosti, i zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Tuzli, RGGF fakultet, Bosna i Hercegovina.

 

Članstvo u strukovnim udruženjima

BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION (B.EN.A.) Balkanska asocijacija za zašiti okoline koja ima za cilj promociju zašite okoline i ekologije u zemljama regiona. Technological Educational Institution of Thessaloniki, P.O. Box 141, 57400, Sindos, Thessaloniki, GREECE Stalni član.

Ministarstvo prosvjete i sporta, Crna Gora. Akreditacija ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa. Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica, Web: www.mps.gov.me. Ekspert.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine obavlja svoj rad na prostoru cijele Bosne i Hercegovine donoseći propise i preporuke iz oblasti razvoja visokog obrazovanja, osnivanja novih i razvoja postojećih visokoškolskih ustanova, te vodeći proces eksternog osiguranja kvaliteta, djelujući pri tome u sadejstvu s nadležnim ministarstvima na svim nivoima, visokoškolskim ustanovama,  akademskom zajednicom i studentima, a sve u skladu sa  općim načelima zakonitosti, objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11, 78000 Banja Luka.Ekspert.

 

Naučne, stručne i društvene kompetencije

Kompetencije za vođenje naučnih istraživanja i nastavu u visokom obrazovanju

Sticanje diplome doktora tehničkih nauka iz oblasti procesnog inženjerstva i objavljeni naučni radovi u međunarodnim indeksiranim (Current Contents CC) časopisima, studijski i specijalistički boravci na nekoliko stranih Univerziteta.

Kompetencije za učešće u naučno-istraživačkim projektima

Objavljeni naučni radovi u međunarodnim indeksiranim (Current Contents CC) časopisima, i prijavljeni i uspješno završeni projekti.

Naučno-istraživački interes (zanimanje) i aktualno usavršavanje

Oblast procesnog inženjerstva i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Planirano usavršavanje

 

Boravak u najkraćem trajanju od 3 mjeseca na jednom od fakulteta izvan BIH u oblasti procesnog inženjerstva.

Društvene vještine i kompetencije

-Organizacija seminara i drugih treninga;

-Organizacija naučnih i stručnih događaja (seminari, treninzi, predavanja po pozivu, itd.);

-Kompetencije u oblasti upravljanja društvenim sistemima (upravni odbori).

Organizacione vještine i

kompetencije

Organizacija seminara i predavanja iz oblasti osiguranja kvaliteta u viskom obrazovanju.

Tehničke vještine i

kompetencije

Projekt menadžment (pisanje, implementacija, izvještavanje, monitoring). Projektovanje tehnoloških procesa.

Kompjuterske vještine i

kompetencije

Windows XP, Windows VISTA, Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), Corel Draw, Mathcad, Programski jezici (BASIC, FORTRAN).

 

 

Auditor

ISO 14001

TMS

2012-09-04 -2015-09-03

TMS12261

EA 3, EA 10, EA 12, EA 13, EA 14, EA 15, EA 16, EA 37

Auditor

ISO 9001

TMS

2013-05-17 -2015-09-03

TMS13115

EA 12, EA 16, EA 35, EA 37 (Erwachsenenbildung), EA 34.1