Husein

Lični podaci

Ime prezime : Husein Galijašević dipl. maš. ing

Mjesto rođenja: Tešanj, Bosna i Hercegovina

Datum rođenja: 01.01.1946. godine

Jezici: Osnovno razumjevanje njemačkog i manje engleskog jezika.

Obrazovanje

 • Srednja mašinska tehnička škola u Tuzli 1964. godine
 • Mašinski fakultet u Sarajevu 1969 godine

Dopunska obrazovanja

 • Seminar  iz sistema upravljanja kvalitetom ISO 9000 Bled Slovenija 1994. god. u organizaciji Slovenačkog instituta za kvalitet
 • Auditor sistema upravljanja kvalitetom ISO 9000-2000
 • Seminar o CE-označavanju-usklađenost sa zakonskom zahtjevima za sigurnost proizvoda u organitzaciji VT BiH 31.10.2007. godine

Radno iskustvo

 • Trudbenik Doboj, rad na konstrukciji i tehnologiji svjećica i pneumatskog alata
 • Pobjeda Fabrika pumpi i prečistača Tešanj, radio na poslovima samostalnog konstruktora, glavnog konstruktora, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora, direktora fabrike i  direktora projektnog tima za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (Pobjeda je prva fabrika u BiH koja je certificirana poslije rata prema ISO 9000)
 • Pomoćnik ministra odbrane za namjensku proizvodnju
 • Stručni savjetnik u odsjeku logistike Ministarstva odbrane Federacije BiH

Konsultanstski i drugi angažmani

 • Konsultant u formiranju i izgradnji zajedničke firme Standard d.o.o Turbe BiH i  italijanskih vlasnika
 • Saradnik Mašinskog fakulteta u Zenici gdje je izlagao studentima trećeg stepena na temu  kvaliteta proizvoda i kvaliteta firme sa akcentom na drvnu industriju.
 • Formirao zajedničku firmu sa trojicom partnera Tvornicu hemijskih proizvoda Belif d.o.o Tešanj gdje je učestvovao u uspostavio organizacije i tehničku dokumentacije sa standardima.
 • Konsultantski poslovi za firmu Saračević d.o.o Tešanj kod prelaska sa prometovanja čelikom i obojenim metalima  na proizvodnju dijelova od specijalnih hardox čelika. Uspostavio sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda, bio godinu dana PRK kao spoljni saradnik i osposobio novog PRK koji danas radi samostalno.
 • Bio član komiteta za Standard ISO 9000 u Zavodu za standardizaciju i mjeriteljstvo BiH
 • Konsultant firme EDC (Education Develpomnt Center, Inc)
 • Konsultat u firmi Coding d.o.o Tešanj
 • Savjetnik načelnika općine Tešanj za strateški razvoj