Livnica RS metali Virovitica

Dana 09.12.2013. u Livnici RS Metali Virovitica održan je predaudit za ISO 14001:2004 i OH&S 18001:2007.

Period savjetovanja janaur – decembar 2013.godine. Certifikacijska kuća Bureau Veritas Hrvatska.

Nakon pregleda dokumentacije i pregleda pogona ne jednoj lokaciji u Svetoj Nedelji pokraj Zagreba, auditori su dali zeleno svjetlo da se ide na certifikacijski audit.

Certifikacijski audit je zakazan za 13. i 14. januar 2014.