... On je ovaj posao odradio - profesionalno i na vrijeme, pripremivši nas tako za verifikaciju i sticanje ovog certifikata prema njegovim stručnim instrukcijama...

Zlatko Hujić, direktor

"BOSNAPLAST" Bosanski Petrovac

O radu gdina Turalića možemo reći da se radi o jednom jako profesionalnom pristupu, sa velikom dozom odgovornosti te velikoj spremnosti na improvizacije u toku rada, metodama koje su inovativne i prate trendove razvoja standarda i koje jako zainteresiju uposlene..

Izudin Ahmetlić, vlasnik

„HIFA-OIL“ Tešanj

...Šefket je pokazao veoma razvijene organizacijske sposobnosti kako za timski rad, tako i za edukativni segment. Vrlo lako rješava sve probleme u procesima poznavajući sva načela standarda, te je sa njim vrlo lako prevazići sve zadatke koji su se nametali prilikom implementacije standarda...

Enis Bajramović, direktor

"PIVARA" Tuzla

....Gdin Turalić je pokazao širok opseg praktičnog i teoretskog znanja u domenu ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Konsaltingom smo bili jako zadovoljni, tako da ostajemo otvoreni za buduću saradnju...

Anđelko Grujić, direktor

„ISKRA AE KOMPONENTE“ Laktaši

... Gdin Turalić nam je pružio svesrdnu pomoć i dao ideje za rješenje problema koji su nam u određenom periodu umnogome otežavali rad. Bilo mi jezadovoljstvo surađivati sa tako mladom, ambicioznom i što je najvažnije, stručnom i posvećenom osobom....

Fikret Ireiz, direktor

"MEDENA COMMERCE" Tešanj

...Radom i profesionalnošću gdina Turalića smo veoma zadovoljni. Odlikuje se timskim prepozantim radom u neposrednoj proizvodnji gdje je pokazao da uvođenje ISO standarda ima smisla. Također, u samoj implementaciji dobili smo novu vrijednost u organizaciji, jače definisane odgovornosti i ovlaštenja. Timski rad i jake edukacije su samo dio od onoga što smo dobili od ovog konsultanta.....

Dušan Bokan, direktor

„OMORIKA“ Rudanka/Doboj

....Imenovani je pokazao visok nivo profesionalnih karakteristika, entuzijazma i istaknutu sposobnost timskom radu.....

Josip Erceg, direktor

„IVEX“ Žabljak/Usora

...Svim vlasnicima i direktorima firmi koji nisu spremni ići odgovorno i do kraja u sprovođenju procedura za ISO standard , savjetovanje a u saradnji sa gosp.Šefketom , ovim putem želim poručiti da u tom slučaju ON nije saradnik za njihove firme (kompanije), te je bolje da saradnja i ne počinje....

Selvedin Šahić, direktor

„EUROINVEST“ Lukavac


Fuad Hadžimehić

Niko od nas ne zna šta ko nosi na duši ili srcu. O tebi sam lično imao predrasude, da si loš čovjek, ali debelo sam se zeznuo, oprosti mi na tome...    Mnogo si bolji od onih što se 'vrte po džumama i pričaju o dinu i islamu'... Naše namjere i djela su slika onoga kakvi smo...  Većina ljudi ne shvaća poruke koje im lansiraš, iz razloga što nikom nije ništa bitno... Ti jednostavno želiš da djeluješ na ljude i probudiš bitne univerzalne stvari oko nas...--     Budi mi dobro i zdravo Šefket moj...-- 

NN 09.05.2019.

Sellam iz Mainz-a, moj Šefkete, pratim tvoj trud i rad, neće tebe u Tešnju mnogi da shvate, mislim da je tvoj "problem" što vidiš preko zida, a većini u zidovima dobro

Dževad Djedović, Njemačka 27.11.2020.


Dušan Stojičić, direktor GEOFON Teslić, januar 2015.