Seminar za interne auditore u FMUP BiH!

Šefket Turalić je u dane 16. i 17.05.2024. godine u prostorijama Policijske Akademije Sarajevo održao seminar za interne auditore  ISO: 9001 za djelatnike FMUP BiH.

Seminar je pohađalo 15 kandidata koji su nakon teoretskog i praktičnog dijela na ispitu pokazali zavidno znanje.

Dio atmosfere na slikama u galeriji!

Čestitke polaznicima!