Seminar u firmi Unis Fagas Sarajevo

Šefket Turalić je u dane 06. i 07.03.2024. godine u prostorijama firme Unis Fagas Rajlovac/Sarajevo održao seminar za interne auditore za ISO: 9001; 14001 i 45001. Nakon teoretskog dijela, drugi dan je organizovana radionica i ispit. Na osnovu rezultata polaznici će dobiti diplome.

Čestitke polaznicima!