16. Jula 2020.

U firmi “REKAL” Zenica obavljen certifikacijski audit!

Nakon višemjesečnih priprema, edukacija i internih provjera, firma “REKAL” Zenica se prijavila za certifikacijski audit po ISO 9001:2015. Audit je obavio lead audifor TUV ADRIA, gdin […]
13. Aprila 2020.

Auditi u martu

U martu 2020.godine obavljeni auditi u firmama: SsamPlast Jelah – kontrolni audit ISO 9001:2015 Euro Stil Doboj – recertifikacijski audit ISO 9001:2015 i HACCP AMT MATRIX […]
7. Marta 2020.

HIFA OIL: OBAVLJEN RECERTIFIKACIJSKI AUDIT ISO 14001:2015

Gdin Jožef Varga – lead auditor TUV SUD Sarajevo danas je obavio recertifikacijski audit po standardu ISO 14001:2015. Nakon pregleda dokumentacije, uslijedilo je auditiranje vlasnika procesa. […]
6. Marta 2020.

U firmi “LIFE OIL” d.o.o. Jelah obavljen certifikacijski audit!

Nakon višemjesečne pripreme, edukacija, izrade dokumentacije, urađenog internog audita, danas je gđa Aleksandra Obradović – lead auditor certifikacijske kuće TUV ADRIA Sarajevo, obavila certifikacijski audit. Nakon […]
29. Februara 2020.

Šefket Turalić održao seminar!

U Sarajevu u dane 27. i 28. februara 2020. godine, u organizaciji TUV ADRIA Sarajevo, Šefket Turalić je održao seminar: Interni auditor za ISO 9001:2015. Seminar […]