22. Decembra 2022.

U firmi HIT Dizajn Tešanj obavljen certifikacijski audit

decembra 2022. u firmi HIT Dizajn Tešanj obavljen je certifikacijski audit po ISO 9001:2015. Audit obavila lead auditor Vera Tarlać ispred certifikacijska kuće TUV Adria Sarajevo. […]
16. Decembra 2022.

U firmi LB Profili Doboj obavljen certifikacijski audit

15 decembra u firmi LB Profili Doboj obavljen je certifikacijski audit po ISO 9001:2015. Audit obavila lead auditor Vera Tarlać ispred certifikacijska kuće TUV Adria Sarajevo. […]
10. Novembra 2022.

Seminar za Interne auditore, 04. i 05. novembar 2022.

U Sarajevu Šefket Turalić obavio seminar za Interne auditore. Seminar su uspješno završili 9 kandidata iz firmi: Amsal, TUV Adria, Alsel, Omorika Reciklaža, privatno lice, Profilati.
18. Oktobra 2022.

Prezentacija JP RAD KS Sarajevo

Šefket Turalić sklopio ugovor o pružanju usluga savjetovanja na redizajnu postojećih sistema kvaliteta i upravljanja okolišem u firmi JP RAD KS Sarajevo. Po planu rada, obavljena […]
12. Oktobra 2022.

Saga d.o.o. Žepče

U firmi Saga d.o.o. Žepče obavljen certifikacijski audit po ISO 9001:2015. Audit obavili auditori certifikacijska kuće TUV Adria Sarajevo. Firma Saga Žepče predložena za dobijanje certifikata […]