4. Novembra 2019.

Edukacija radnika

U sklopu održavanja Sistema upravljanja kvalitetom, jutros je Šefket Turalić održao predavanje radnicima firme “OMORIKA RECIKLAŽA” Doboj na temu: Zahtjevi standarda ISO 14001:2015 – uloge uposlenih […]
30. Oktobra 2019.

“HIFA OIL” d.o.o. Tešanj uspješna na recertifikacijskom auditu!

Danas je u prostorijama firme obavljen recertifikacijski audit po ISO 9001:2015. Audit je obavio lead auditor gdin Enes Cerić ispred certifikacijske kuće TUV SUD Munchen – […]
19. Oktobra 2019.

Šefket Turalić održao seminar za Interne auditore!

Seminar za zvanje Interni auditor po ISO 19011 za ISO 9001:2015 je organizovao TUV Adria Sarajevo – predavač: Šefket Turalić. U prelijepom ambijentu Crvene sale hotela […]
15. Oktobra 2019.

U firmi “PCI Bosna” Jelah održan prvi kontrolni audit!

Nakon godinu dana od dobijanja certifikata ISO 9001:2015, uslijedio je kontrolni audit. Audit ispred certifikacijske kuće TUV SUD Sarajevo obavili su danas, 14.10.2019.: Haris Valjevac – […]
28. Septembra 2019.

Početak projekta ISO 9001:2015!

Danas, 28.09.2019.godine, u firmi “LIFE OIL” Jelah prezentacijom standarda QA timu zvanično pokrenut projekat implementacije ISO 9001:2015. QA tim je dobio “jasniju sliku”  o projektu, sačinjen […]