28. Novembra 2020.

Početak rada u Gradu Gradiška!

Nakon prezentacije ISO 9001:2015 uposlenicima gradske uprave Grada Gradiške, Šefket Turalić sklopio je ugovor na poslovima redizajna QMS u ovoj Opštini. 27.11.2020.godine u sali Opštinskog vijeća […]
17. Oktobra 2020.

Prezentacija ISO 9001 standarda za nove radnike u firmi PCI Jelah!

U sklopu priprema firme za drugi kontrolni audit koji je zakazan za 27.10.2020, danas je Šefket Turalić održao kratku prezentaciju za nove radnike u firmi PCI […]
13. Oktobra 2020.

Drugi kontrolni audit u firmi “FINE LIFE” Maglaj.

Danas je u firmi “FINE LIFE” Maglaj obavljen drugi kontrolni audit po zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Audit je uradila, ispred certifikacijske kuće TUVADRIA Sarajevo, gđa Mara […]
12. Oktobra 2020.

U firmi SCAI ADAPTERI Brod održan drugi kontrolni audit!

Audit po zahtjevima ISO 14001:2015, obavila je gđa Mara Savić lead auditor certifikacijske kuće TUVADRIA Sarajevo. Nakon uvida u rad po propisanim procedurama i uvidom u […]
1. Oktobra 2020.

Prezentacija ISO 9001:2015 za uposlenike Grada Gradiške!

Nakon ukazane potrebe i po planu obrazovanja koju imaju u Gradu Gradiška i odabira predavača, Šefket Turalić je prezentirao ISO 9001:2015, QA Timu i vlasnicima procesa […]