21. Marta 2017.

U firmi MAHLE LETRIKA Laktaši održana prezentacija novih standarda!

18.03.2017.godine Šefekt Turalić je članovima rukovodstva i vlasnicima pojedinih procesa održao prezentaciju zahtjeva ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 sa težištem kako najlakše prijeći sa verzije ISO […]
21. Marta 2017.

Šefket Turalić ispunio zahtjeve za polaganje za status auditor ISO 14001!

Nakon dužeg rada i zbog pomanjkanja firmi u BiH koje imaju certifikat ISO 14001, napokon su stvoreni uslovi da Šefket Turalić polaže ispit za dobijanje statusa […]
21. Marta 2017.

Firma “KOTEKS” d.o.o postala nosilac HALAL certifikata!

Svečanost održana 08.03.2017. u firmi “KOTEKS” d.o.o. Dodjelu certifikata izvršio gdin Amir Sakić, direktor agencije za Halal kvalitete. Firma “KOTEKS” d.o.o Tešanj je PRVA u BiH […]
21. Marta 2017.

Firma “PROCESS” d.o.o. Tešanj uspješna na predauditu ISO 9001:2015!

08.03.2015. u firmi “PROCESS” d.o.o. predstavnici certifikacijske kuće TUV SUD predstavništvo Sarajevo, gdin Jahiće Sead lead auditor i gdin Smail Zijo Muhić su obavili predaudit po […]
21. Marta 2017.

Firma GMC Žabljak/Usora sklopila ugovor za poboljšanje QMS!

01.03.2017.godine na zahtjev menadžmenta firme sklopljen je ugovor o suradnji na poboljšanju implementiranog sistema kvaliteta. Firma GMC je izvozno orjentirana firma, i proizvode plasira na veoma […]