Prezentacija ISO 9001:2015 za uposlenike Grada Gradiške!

Nakon ukazane potrebe i po planu obrazovanja koju imaju u Gradu Gradiška i odabira predavača, Šefket Turalić je prezentirao ISO 9001:2015, QA Timu i vlasnicima procesa sa akcentom na procesnom pristupu u organima uprave, rizicima, mjerama za smanjenje rizika te prilikama za poboljšanje.

Nakon prezentacije uslijedila je diskusija po dokumentaciji koja se koristi u Sistemu kvaliteta Grada Gradiške.

Prisutni su izjavili da su se danas susreli sa novim pristupom i tumačenjima zahtjeva standarda te da će dobijena znanja i prenesena iskustva čim prije ugraditi u postojeći Sistem kvaliteta.

Do novog susreta puno sreće!