28. Septembra 2020.

Obavljen prvi kontrolni audit u firmi “OMORIKA RECIKLAŽA” Johovac/Doboj

Nakon godinu dana od dobijanja certifikata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, danas 28.09.2020.godine, auditori certifikacijske kuće Bureau Veritas, gdin Sanjin Konjhodžić i gdin Brane Novaković, obavili […]
26. Septembra 2020.

U firmi “FINE LIFE GROUP” Maglaj u toku pripreme!

U sklopu priprema za drugi kontrolni audit zakazan sredinom oktobra 2020.godine, danas 26.09.2020 godine, Šefket Turalić je izvršio prezentaciju standarda novouposlenim radnicima te napravio plan aktivnosti […]
26. Septembra 2020.

Kontrolni audit u firmi “OMORIKA PET” Rudanka/Doboj

16.08 2020.godine u firmi “OMORIKA PET” Rudanka/Doboj gdin Brane Novaković, lead auditor certifikacijske kuće Bureau Veritas obavio je kontrolni audit ISO 9001:2015. Nakon uvida u funkcionisanje […]