1. Oktobra 2020.

Prezentacija ISO 9001:2015 za uposlenike Grada Gradiške!

Nakon ukazane potrebe i po planu obrazovanja koju imaju u Gradu Gradiška i odabira predavača, Šefket Turalić je prezentirao ISO 9001:2015, QA Timu i vlasnicima procesa […]