28. Novembra 2020.

Početak rada u Gradu Gradiška!

Nakon prezentacije ISO 9001:2015 uposlenicima gradske uprave Grada Gradiške, Šefket Turalić sklopio je ugovor na poslovima redizajna QMS u ovoj Opštini. 27.11.2020.godine u sali Opštinskog vijeća […]