5. Marta 2014.

Učešće na dvodnevnom seminaru u Tuzli!

Osnivač i vlasnik Agencije 23.oktobar, Šefket Turalić prisustvovao dvodnevnom seminaru Konsalting za mala i srednja preduzeća – ISO 9001 – implementacija (praktični vodič kroz procese). Na […]
28. Februara 2014.

“HIFA OIL” Tešanj postala nosilac certifikata ISO 14001:2004!

Nakon više od 4,5 mjeseci implementacije, a što je podrazumjevalo niz predavanja za sve uposlenike, prilagođavanju dokumentacije ISO 14001:2004 u postojeći sistem upravljanja kvalitetom po ISO […]
27. Februara 2014.

Apoteka “TEFARM” Tešanj uspješna na prvom kontrolnom auditu!

27.02.2014.godine održan je kontrolni (prvi) audit nakon godinu dana od kako je apoteka “TEFARM” Tešanj postala nosilac certifikata ISO 9001:2008. Audit je obavio lead auditor Bureau […]
26. Februara 2014.

Ljevaonici RS Metali Virovitica uručeni certifikati ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007!

Nakon provjere izvještaja auditora sa provedenog certifikacijskog audita ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, u centrali Bureau Veritas su dali zeleno svjetlo za dodjelu ovih certifikata. Tako […]
23. Februara 2014.

Firma METAL CONSTRUCTION & ENGINEERING, Žabljak/Usora krenula ka sistemu ISO 9001:2008!

Dana 22.02.2014.godine u firmi METAL CONSTRUCTION & ENGINEERING, Žabljak/Usora održano uvodno predavanje i prezentacija standarda ISO 9001:2008. Rok koji je zadat od vlasnika ove firme je […]