14. Januara 2014.

Zahvalnica Šefketu Turaliću

Povodom četiri uspješne godine implementacije projekta organizovanog sakupljanja, odvoza, otkupa i reciklaže PET ambalaže sa područja općine Tešanj i dva miliona sakupljenih PET boca, Općinski načelnik […]
13. Januara 2014.

“LANGDOLD” Stjepan Polje/Gračanica

Nakon ospežnog rada u firmi “LANGDOLD” Stjepan Polje/Gračanica stekli su se uslovi za izvođenje internih audita po ISO 9001:2008 i HACCP te i priprema firme za […]
4. Januara 2014.

Sklopljen ugovor sa “ATLANTIK bb” Banja Luka

Danas 04.01.2014. je sa firmom “ATLANTIK bb” Banja Luka sklopljen ugovor na redizajnu postojećeg sistema upravljanja kvalitetom po standardu ISO 9001:2008 te na uvođenju FSC CoC […]
12. Decembra 2013.

MADI Tešanj

Danas je održano predavanje za radnike MADI Tešanj na temu ISO 9001:2008 u praksi. Firma MADI je u fazi pripreme za kontrolni audit ISO 9001:2008 te […]
11. Decembra 2013.

Ćosić promex Žabljak/Usora

Ovih dana smo počeli sa savjtovanjem u firmi Ćosić promex Žabljak/Usora, na redizajnu postojećeg sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i integrisanju ISO 14001:2004 i OHS&S 18001:2007 […]