20. Maja 2024.

Seminar za interne auditore u FMUP BiH!

Šefket Turalić je u dane 16. i 17.05.2024. godine u prostorijama Policijske Akademije Sarajevo održao seminar za interne auditore  ISO: 9001 za djelatnike FMUP BiH. Seminar […]
20. Maja 2024.

Seminar za interne auditore u firmi PREIS Usora d.o.o.!

Šefket Turalić je u dane 11. i 12.03.2024. godine u prostorijama firme PREIS Usora d.o.o. – Žabljak/Usora, održao seminar za interne auditore za ISO: 9001; 14001 […]