Održan seminar za Interne auditore

U Sarajevu u dane 04. i 05.11.2921.godine u prostorijama hotela Radon Plaza, Šefket Turalić obavio je obuku za zvanje Internog auditora.

Ukupno 13 kandidata su dva dana interaktivno učestvovali na seminaru i pokazali zavidan nivo na praktičnim vježbama.

Kandidati su bili iz Autoceste Sarajevo, Pobjeda Tešanj, Eagle Technology Žepče te diplomant Emin Turalić.

Nadamo se da će usvojena znanja iskoristiti za rad u svojim kompanijama.