12. Novembra 2021.

Održan seminar za Interne auditore

U Sarajevu u dane 04. i 05.11.2921.godine u prostorijama hotela Radon Plaza, Šefket Turalić obavio je obuku za zvanje Internog auditora. Ukupno 13 kandidata su dva […]