U firmi “LIFE OIL” d.o.o. Jelah obavljen certifikacijski audit!

Nakon višemjesečne pripreme, edukacija, izrade dokumentacije, urađenog internog audita, danas je gđa Aleksandra Obradović – lead auditor certifikacijske kuće TUV ADRIA Sarajevo, obavila certifikacijski audit.

Nakon provjere svih procesa, uvida u proizvodnim halama, uvida u analize i poboljšanja koja se izvode u firmi na završnom razgovoru gđa Obradović iznijela je pohvala te dati će prijedlog centrali da se firmi “LIFE OIL” d.o.o. dodijeli certifikat ISO 9001:2015!

Menadžmentu i uposlenicima, QA timu iskrene čestitke!