aaa

6. Marta 2020.

U firmi “LIFE OIL” d.o.o. Jelah obavljen certifikacijski audit!

Nakon višemjesečne pripreme, edukacija, izrade dokumentacije, urađenog internog audita, danas je gđa Aleksandra Obradović – lead auditor certifikacijske kuće TUV ADRIA Sarajevo, obavila certifikacijski audit. Nakon […]