Prezentacija JP RAD KS Sarajevo

Šefket Turalić sklopio ugovor o pružanju usluga savjetovanja na redizajnu postojećih sistema kvaliteta i upravljanja okolišem u firmi JP RAD KS Sarajevo.

Po planu rada, obavljena prezentacija standarda Menadžmentu firme.

Rok za završetak radova je 6 mjeseci.