EMKA Goražde Prk

U firmi EMKA Goražde Šefket Turalić obavio je školovanje za zvanje Menadžer kvaliteta za 7 uposlenika firme.

Seminar je urađen po modulima I i II, u trajanju od po 5 dana.

Na kraju, polaznici su pristupili polaganju ispita.