Početak projekta u firmi “SAGA” d.o.o. Žepče!!

Nakon snimka stanja u ovoj firmi, izrade plana aktivnosti po ISO 9001:2015, danas je Šefket Turalić započeo i zvanično projekat.

Po običaju, projekat je počeo uz uvodnu prezentaciju i upoznavanje svih uposlenih sa projektom.

Nakon toga QA Timu je u četverosatnoj prezentaciji predočen standard ISO 9001 te napravljen fini termin plan projekta, određene osobe i rokovi.

Menadžmentu i uposlenicima čestitke na odluci o uvođenju Sistema upravljanja kvalitetom! Sretan nam rad!