Prezentacija ISO 9001:2015

Nakon obavljenih priprema i potpisivanje ugovora sa firmom “GMC” Žabljak/Usora, danas 29.01.2021.godine, Šefket Turalić obavio je prvu temu: SAVREMENI PRISTUP KVALITETU, za grupu radnika.

Nakon prezentacije uslijedila su pitanja i diskusija ne samo na predmetnu temu, već i širu oblast sistema kvaliteta.