Omorika – Predavanje za smjenovođe

Po planu obrazovanja za 2021.godinu, dana 26.01.2021.godine u prostorijama firme “OMORIKA PET” Rudanka/Doboj, Šefket Turalić izvršio je edukaciju na temu:

NEUSKLAĐENOSTI – KOMUNIKACIJA – POBOLJŠANJA!