Početak rada u Gradu Gradiška!

Nakon prezentacije ISO 9001:2015 uposlenicima gradske uprave Grada Gradiške, Šefket Turalić sklopio je ugovor na poslovima redizajna QMS u ovoj Opštini.

27.11.2020.godine u sali Opštinskog vijeća održan je sastanak sa Načelnicima i Rukovodiocima odjela. Vlasnici procesa prezentovali su dokumentaciju koja opisuje njihove procese, napravljen je plan po kojemu će timovi raditi sa konsultantom.

Završetak poslova očekuje se krajem januara 2021.gidine

Puno sreće!