aaa

7. Marta 2020.

HIFA OIL: OBAVLJEN RECERTIFIKACIJSKI AUDIT ISO 14001:2015

Gdin Jožef Varga – lead auditor TUV SUD Sarajevo danas je obavio recertifikacijski audit po standardu ISO 14001:2015. Nakon pregleda dokumentacije, uslijedilo je auditiranje vlasnika procesa. […]
6. Marta 2020.

U firmi “LIFE OIL” d.o.o. Jelah obavljen certifikacijski audit!

Nakon višemjesečne pripreme, edukacija, izrade dokumentacije, urađenog internog audita, danas je gđa Aleksandra Obradović – lead auditor certifikacijske kuće TUV ADRIA Sarajevo, obavila certifikacijski audit. Nakon […]