Edukacija radnika

U sklopu održavanja Sistema upravljanja kvalitetom, jutros je Šefket Turalić održao predavanje radnicima firme “OMORIKA RECIKLAŽA” Doboj na temu: Zahtjevi standarda ISO 14001:2015 – uloge uposlenih po Pravilniku o postupanju sa otpadom koji nastaje u firmi prilikom tehnoloških procesa.

Ujedno je ovo bio sastanak i za pravljenje akcionog plana za doček ino kupca u audit radi dobijanja novog ugovora.

Puno sreće!!!