Šefket Turalić održao seminar za Interne auditore!

Seminar za zvanje Interni auditor po ISO 19011 za ISO 9001:2015 je organizovao TUV Adria Sarajevo – predavač: Šefket Turalić.

U prelijepom ambijentu Crvene sale hotela Radon Plaza u Sarajevu, 15 polaznika su prvi dan 17.10.2019. slušali teoretski dio i u petak, 18.10.2019. godine polaznici su imali praktične vježbe da bi potom polagali ispit.

Svim učesnicima puno sreće u budućem radu u firmama gdje će aktivno učestvovati u procesu Internih audita!