JP RAD Tešanj – Prvo savjetovanje…

Shodno odabiru konsultanta a za pripreme i uvođenje ISO 14001:2015, danas je održano prvo savjetovanje za radni tim Preduzeća koji će dalje raditi na pripremi i uvođenju ovog vrlo važnog standarda.

Naš savjetnik, g-din Šefket Turalić o ovom projektu kaže:

“U svojoj dugogodišnoj karijeri i savjetovanju nisam imao “teži” projekat po pitanju ISO 14001! Dakle, ovdje prva asocijacija je EKOLOGIJA kod običnih građana, percepcija razmišljanja je da smo mi (sada sam dio tima pa ću korisitti ovo MI) kao JP RAD odgovorni za EKOLOGIJU. Ekologija je nauka, mi smo samo dio u toj nauci. Građani često upućuju kritike ali nekad i neopravdano, jer JP RAD je odgovoran kako kažemo do kućnog praga, "do kanti" građana.. Šta je u njima?!? E to je dugotrajan proces, prvo Zakon o sortiranju. Često čitamo komentare: kako u Hrvatskoj… Jeste, ali nije ni kod njih baš išlo glatko niti ide ni dan danas. 18 mjeseci su i oni učili stanovništvo šta ide u koju kantu, pa onda se uključila INSPEKCIJA. Pa su educirali radnike koji rade na sakupljanju tog komunalnog otpada.

Dakle, u ISO 14001 postoji zahtjev da se organizacija odredi šta je obim/opseg sistema, te smo mi odredili: unutar naših procesa i naravno gradska deponija, na kojoj opet ne možemo puno toga uraditi ali možemo preventivno djelovati. Vidjeli ste napore JP RAD Tešanj po pitanju primarne selekcije, postavljeno je preko 20 ZELENIH OTOKA, korpe za prikupljanje PET ambalaže, metalne boce za PET, pilot projekat za selekciju na mjestu nastanka… I svakodnevno vidimo i neodgovorno ponašanje pojedinih naših sugrađana, u te kontejnere se donosi sve i svašta. E tu ćemo mi raditi na prevencijama, na edukacijama, kako bismo svakodnevno smanjivali zatrpavanje ili zasićenje gradske deponije, koja ima upotrebnu dozvolu do 2029. godine. Nas standard obavezuje na STALNA POBOLJŠANJA. Očekujemo učešće i građana, sugestije, kritike, prijedloge…sve će to nama biti ulaz za poboljšanja, jer ne možemo sami.
Iskreno se nadam da će nas građani i privredni subjekti, javne ustanove kao zaniteresirana strana u ovome, podržati i dati svoj doprinos. Naravno, očekujemo i od inspekcija više intervencija kod firmi koje po Zakonu su u obavezi da vrše odvajanje OPASNOG OTPADA, da smanjimo zagađenje okoliša.

U toj našoj namjeri želim nam svima puno uspjeha. I da damo doprinos u dostizanju Vizije općine Tešanj: “Tešanj, sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike”.”


Izvor