14. Februara 2023.

CORONA PACK d.o.o. Tešanj

U sklopu projekta imaplementacije ISO 9001:2015 u firmi Corona Pack d.o.o. Tešanj, dana 13.2.2023.godine, Šefket Turalić obavio je prezentaciju standarda ISO 9001:2015 za sve uposlene u firmi. Nakon […]