14. Februara 2023.

CORONA PACK d.o.o. Tešanj

U sklopu projekta imaplementacije ISO 9001:2015 u firmi Corona Pack d.o.o. Tešanj, dana 13.2.2023.godine, Šefket Turalić obavio je prezentaciju standarda ISO 9001:2015 za sve uposlene u firmi. Nakon […]
2. Februara 2023.

Firma “NOSTRO” d.o.o. Tešanj uspješna na certifikacijskom auditu!

Danas, 31.01.2023. godine, u firmi “NOSTRO” d.o.o. Tešanj, obavljen je certifikacijski audit za ISO 14001:2015. Audit je ispred certifikacijske kuće TUV Adria Sarajevo, uradila Vera Tarlać […]