12. Februara 2022.

Seminar za Interne auditore u Sarajevu, 10. i 11.02.2022.

Predavač Šefket Turalić Učesnici: Dhl International – Sarajevo; AMT Matrix – Tešanj; Euro stil – Doboj; Bosna Petroleum Company – Sarajevo; Belif – Jelah; Saga – […]