Šefket Turalić u sklopu projekta ISO 14001:2015 posjetio gradsku deponiju!

Danas (21.09.2019 god.) smo imali priliku ugostiti i zajednički izvršiti obilazak Deponije komunalnog otpada u Bukvi sa kojom upravlja JP RAD d.d. Tešanj.

Gosti su bili:
– Prof. Dr. Zehrudin Osmanović sa
Tehnološkog fakulteta u Tuzli
– G-din Ibrahim Sarajlić Direktor Civilne zaštite
Tuzlanskog kantona
– G-din Šefket Turalić konsultant Preduzeća na
projektu ISO 14001:2015.

U ime Preduzeća domaćini su bili Direktor Preduzeća i Šef odjela sakupljanja i zbrinjavanja otpada.

Kroz detaljan obilazak prostora Deponije gostima su prezentirane realizovane aktivnosti u prethodne 2 godine, kao i planovi za naredni period. Gosti su informisani da je u toku završetak glavnog projekta za sanaciju i uređenje Deponije, predstavljen je ukratko i sadržaj istoga, sa posebnim osvrtom na dio koji se odnosi na hortikulturu, kultiviranje tla i ozelenjavanje.

Postignut je sporazum za zajedničko učešće u realizaciji prethodno navedenih aktivnosti a vezano za sadnju različitih vrsta sadnica, ozelenjavanje i dr. a u cilju uspostave prirodnih filtera, zatim proizvođača kisika, kao i doprinosa kultivaciji tla. Sve navedeno će ako Bog da startati sa implementacijom već od jeseni ove godine, a nastaviti se u narednim godina a kako bismo u konačnici dobili svojevrsni bio park. Važno je spomenuti da je usaglaseno povremeno praćenje i analiza tla, drveta i lista sa sadnica od početka sadnje i dalje kroz godine koje slijede kako bi smo imali egzaktne podatke o pozitivnim efektima koji se budu postizali. Ova aktivnost je dugotrajna, iziskivat će mnogo vremena, truda, energije kao i sredstava, ali u konačnici pozitivni efekti za užu i širu zajednicu, tj. za okoliš su vrijedni svega navedenoga…


Izvor